Elli-Ristin Tuorda, sekreterare/fokus intervjuer

Elli-Ristin Tuorda Foto: Privat

Berätta lite om dig själv!

Mitt namn är Elli-Ristin Tuorda och jag kommer från Gällivare i Norrbottens län. Jag är uppvuxen och aktiv inom renskötseln i fjällsamebyn Báste čearru, Gällivare kommun. Min uppväxt inom renskötseln har gett mig intresse för frågor som är viktiga för renskötselns bedrivande och utveckling. Jägmästarutbildningen har gett mig kunskap i skogsbrukets bedrivande vilket i sin tur har gett mig intresse för naturvård och förvaltning av skyddade områden.

Vad hoppas du kunna bidraga med i Sanningskommissionen för det samiska folket?

Samisk kultur och historia har alltid varit närvarande under min uppväxt och på så vis väcktes intresset för att dokumentera tidigare generationers markanvändning och levnadssätt. Jag hoppas kunna bidra med min lyhördhet och nyfikenhet vid insamlingen av berättelser, händelser och livshistorier till Sanningskommissionens utredning.