Helena Onn, huvudsekreterare

Foto: Privat

Berätta lite om dig själv!

Jag har en lång erfarenhet av ledarskap och demokratifrågor och har arbetat i olika roller på Regeringskansliet, i flera utredningar och på utlandsmyndigheter. Jag var bland annat huvudsekreterare i kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati, som hade i uppgift att arbeta för att stärka demokratin i Sverige. Jag har även erfarenhet av kommunikationsarbete – senast som biträdande chef vid kommunikationssekretariatet för EU-ordförandeskapet. Som person är jag nyfiken, engagerad och intresserad av samhällsfrågor.

Vad hoppas du kunna bidraga med i Sanningskommissionen för det samiska folket?

Min viktigaste uppgift är att leda och fördela arbetet på sekretariatet, och jag hoppas att jag ska kunna göra det på ett så bra sätt som möjligt och bidra med mitt engagemang. Jag ser fram emot att tillsammans med medarbetarna och ledamöterna ta mig an detta spännande och viktiga uppdrag. För mig är det viktigt att alla känner att de kan bidra och är delaktiga. Jag tror och hoppas att mina tidigare erfarenheter av att arbeta i kommittéer och att på olika sätt sprida kunskap om samhällsfrågor kommer att vara till nytta.