Jonas Monié Nordin, ledamot

Foto: Privat

Berätta lite om dig själv!

Vad hoppas du kunna bidraga med i Sanningskommissionen för det samiska folket?

Jag är docent i historisk arkeologi och forskar i samisk arkeologi vid Stockholms universitet. Jag har bland annat studerat den tidiga metallutvinningens betydelse i Sápmi från ett lokalt, regionalt och globalt, perspektiv. Jag har också studerat insamling och stöld av samiska föremål under 1600- och 1700-talet. För närvarande arbetar jag med frågor om den samiska historien i Syd- och Mellansverige. Konkret studerar jag den så kallade sockenlappsinstitutionens uppkomst, utveckling och försvinnande.