Raija Kärkkäinen Eriksson, biträdande sekreterare

Foto: Thérèse Amnéus

Berätta lite om dig själv!

Språkintresserad administratör i Stor-Stockholm, både mor och mormor, familjen är tvåspråkig på finska och svenska, mina egna rötter finns på finska landsbygden. Har förskollärarexamen för tvåspråkiga från Lärarhögskolan i Stockholm (1984) och genomförda universitetsstudier i språk och statsvetenskap, yrkesarbetat i flera länder inom press och kultur. Har rest en hel del i Sverige. Är glad över men samtidigt ödmjuk inför de kommande åren i sekretariatet för Sanningskommissionen för det samiska folket och har respekt för kommissionens viktiga historiska uppdrag. Tjänstgör på deltid i sekretariatet.

Vad hoppas du kunna bidraga med i Sanningskommissionen för det samiska folket?

Jag ser fram emot att på olika sätt praktiskt och administrativt bidra med färsk erfarenhet från www.vardemokrati.se, och civilsamhälle, svensk minoritetspolitik och nationella minoriteter, press och kultur och ibland dela mina betraktelser i stort och smått till bästa kollegorna i sekretariatet. Tror som 60 plussare också att varm och kärleksfull humor kan förgylla tillvaron, trist vore det annars.