Anna-Lill Drugge, ledamot

Foto: Privat

Berätta lite om dig själv!
Jag är lärare och forskare i samiska studier vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet. I min forskning har jag intresserat mig för frågor som rör urfolksetik, genus och representation. Det som ligger mig närmast hjärtat handlar däremot om utbildningsfrågor, och genom åren har jag varit engagerad i att skapa möjligheter för människor att lära sig mer om samisk historia och samhälle, såväl inom som utanför universitetet. Jag har skogssamiskt/lulesamiskt ursprung och är uppvuxen i Västerbotten, Indien och Tanzania, men bor numera utanför Umeå tillsammans med min familj.

Vad hoppas du kunna bidraga med i Sanningskommissionen för det samiska folket?

I sanningskommissionens arbete hoppas jag kunna bidra till goda och konstruktiva inspel som kan driva vårt arbete framåt. Det är ett stort uppdrag som innebär en hel del utmaningar, men också möjligheter att åstadkomma förändring i en riktning som gynnar såväl det samiska folket som samhället i stort.