Marianne Liliequist, ledamot

Foto: Privat

Berätta lite om dig själv och vad hoppas du kunna bidraga med i Sanningskommissionen för det samiska folket?

Jag är professor emerita i ämnet etnologi vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet. Jag har undervisat om samisk kultur, samhälle och historia och har även varit handledare för doktorander inom detta forskningsfält. Min forskning har främst handlat om äldre samers levnadsvillkor, kvinnliga eldsjälar i den samiska rättighetskampen och om samers tillhörighet och utanförskap. Vardagsrasismen i historisk tid och nutid är ett ämne som det vore angeläget att ytterligare utforska.