Ulf Mörkenstam, ledamot

Foto: Privat

Berätta lite om dig själv!

Professor i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Jag disputerade 1999 vid Stockholms universitet med en avhandling om svensk samepolitik tiden 1883-1997. Mitt huvudsakliga forskningsfält är politisk teori och policystudier med särskilt fokus på urfolks rättigheter och samisk politik. I flera arbeten har jag skrivit om den svenska statens politik mot samerna i Sverige i ett historiskt perspektiv och har lett de tre valundersökningar som genomförts i samband med val till Sametingen i Sverige sedan 2013.

Vad hoppas du kunna bidraga med i Sanningskommissionen för det samiska folket?

Med kunskaper utifrån min forskning om den svenska statens politik mot samerna i Sverige i ett historiskt perspektiv.