Patrik Lantto, ledamot

Foto: Privat

Berätta lite om dig själv!

Jag heter Patrik Lantto och är ursprungligen från Piteå. Jag har forskat i samisk historia sedan 1994 när jag antogs som doktorand vid Umeå universitet. Mina två huvudlinjer i min forskning har varit samernas politiska mobilisering i Sverige, samt svensk samepolitik och då inte minst tillämpningen av denna på regional nivå. Tidsmässigt har jag framför allt varit inriktad på samtidshistoria, från ca 1870-tal till idag. Jag har arbetat mycket med statligt källmaterial vid olika arkiv, och även Samefolkets Egen Tidning/Samefolket från det att denna börjades ges ut 1918. I nuläget arbetar jag till exempel på en antologi med artiklar baserat på vissa teman i Samefolket.

Vad hoppas du kunna bidraga med i Sanningskommissionen för det samiska folket?

Jag hoppas att min goda kunskap om samisk samtidshistoria, samt min kännedom om historiskt källmaterial ska komma till nytta i kommissionens arbete, då en del av detta material säkerligen kommer att nyttjas i arbetet.