Elsa Hellqvist, sekreterare

Berätta lite om dig själv!

Jag kommer ursprungligen från Heby i nordvästra Uppland, där jag växte upp på en gård med islandshästar, höns och släkten runt knuten. Numera är jag nyinflyttad Stockholmare och försöker anpassa mig till storstadspulsen. Innan jag hamnade i Stockholm bodde jag många år i Uppsala där jag även tog min mastersexamen i statsvetenskap. Under större delen av mina masterstudier arbetade jag deltid på en annan kommission: Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Genom mitt arbete lärde jag mig otroligt mycket om rättighetsfrågor och offentlig förvaltning, men framförallt lärde jag mig mer om historia och om den kulturrikedom som vi har i Sverige.

Vad hoppas du kunna bidraga med i Sanningskommissionen för det samiska folket?

Mitt arbete i sanningskommissionen för det samiska folket berör just nu främst den forskningsvolym som kommissionen ämnar publicera. Jag hoppas att mina tidigare studier, i kombination med mina erfarenheter från den andra kommissionen, ska göra att jag kan bidra till att arbetet med forskningsvolymen fortskrider på ett bra och effektivt sätt.