holmon_anderssons_ran_mars22_091_2160px_cjutsi
Foto: CJ Utsi

Kommissionens ledamöter och sekretariat

Kommissionen består av en ordförande, tolv ledamöter (en är inte tillsatt ännu) och ett sekretariat. Läs mer om personerna genom att trycka på länken/namnet i högra spalten.

Sanningskommissionen för det samiska folket (sekretariat och ledamöter). Från vänster: Laila Susanne Vars, Eivind Torp, Marja Skum, Marie B Hagsgård, Jon Dunås, Sanna Vitestam, Moa Sandström, Anders Lidén (tillträdande ordförande 1 september), Anna-Lill Drugge, Raija Kärkkäinen Eriksson, Jonas Monié Nordin, Kerstin Calissendorff (avgående ordförande), Ulf Mörkenstam och Lena Kroik. Saknas gör: Bertil Marklund, Marianne Liliequist, Patricia Fjellgren, Malin Andersson Junkka, Patrik Lantto och Elli-Ristin Tuorda. Foto: Malin A Junkka

Ordförande

Kerstin Calissendorff,
Tfn 08 405 20 79
kerstin.calissendorff@regeringskansliet.se

Huvudsekreterare

Jon Dunås
Tfn 08 405 31 98
jon.dunas@regeringskansliet.se

Utredningssekreterare

Moa Sandström (börjar den 3 april 2023)
moa.sandstrom@regeringskansliet.se


Utredningssekreterare

Sanna Vitestam
Tfn 08-405 89 00
sanna.vitestam@regeringskansliet.se

Kommunikation

Malin A Junkka
malin.andersson.junkka@regeringskansliet.se
Mobil, +46 (0)761367067

Biträdande sekreterare

Raija Kärkkäinen Eriksson
Tfn 08 405 11 15
raija.karkkainen.eriksson@regeringskansliet.se

Sekreterare, fokus intervjuer

Marja-Kristin Skum, sekreterare med fokus på intervjuer.
Tfn: 076-1273764
marja-kristin.skum@regeringskansliet.se

Sekreterare, fokus intervjuer

Lena Kroik, sekreterare med fokus på intervjuer.
Tfn: 076-1136546
lena.kroik@regeringskansliet.se

Ledamöter

Patricia Fjellgren

Laila Susanne Vars

Marie B Hagsgård

Anna-Lill Drugge

Marianne Liliequist

Eivind Torp

Jonas Monié Nordin

Gunlög Fur

Bertil Marklund

Patrik Lantto

Ulf Mörkenstam