holmon_anderssons_ran_mars22_091_2160px_cjutsi
Foto: CJ Utsi

Kommissionens ledamöter och sekretariat

Kommissionen består av en ordförande, tolv ledamöter och ett sekretariat. Läs mer om personerna genom att trycka på länken/namnet i högra spalten.

Eivind Torp, Marie B Hagsgård, Sanna Vitestam, Marianne Liliequist, Jon Dunås, Jonas Monié Nordin, Ulf Mörkenstam, Laila Susanne Vars, Kerstin Calissendorff, Marja Skum, Gunlög Fur, Kaisa Huuva, Raija Kärkkäinen Eriksson. (Saknas gör Bertil Marklund, Anna-Lill Drugge, Patricia Fjellgren, Patrik Lantto och Malin Andersson Junkka) Foto: Klara Blomberg

Ordförande

Kerstin Calissendorff,
Tfn 08 405 20 79
kerstin.calissendorff@regeringskansliet.se

Huvudsekreterare

Jon Dunås
Tfn 08 405 31 98
jon.dunas@regeringskansliet.se

Utredningssekreterare

Kaisa Huuva
Tfn 08-405 37 83
kaisa.huuva@regeringskansliet.se


Utredningssekreterare

Sanna Vitestam
Tfn 08-405 89 00
sanna.vitestam@regeringskansliet.se

Kommunikation

Malin A Junkka
malin.andersson.junkka@regeringskansliet.se
Mobil, +46 (0)761367067

Biträdande sekreterare

Raija Kärkkäinen Eriksson
Tfn 08 405 11 15
raija.karkkainen.eriksson@regeringskansliet.se

Sekreterare, fokus intervjuer.

Marja-Kristin Skum, sekreterare med fokus på intervjuer.
Tfn: 076-1273764
marja-kristin.skum@regeringskansliet.se

Ledamöter

Patricia Fjellgren

Laila Susanne Vars

Marie B Hagsgård

Anna-Lill Drugge

Marianne Liliequist

Eivind Torp

Jonas Monié Nordin

Gunlög Fur

Bertil Marklund

Patrik Lantto

Ulf Mörkenstam