Lena Kroik, sekreterare/fokus intervjuer

Lena Kroik Foto: Privat

Berätta lite om dig själv!
Jag är uppvuxen i ett renskötarhem med två syskon i Borgafjäll, där jag fortfarande bor. Mina visteplatser stäcker sig från norska gränsen, till Bottenviken beroende på säsong. Tidigt utbildade jag mig till sjuksköterska och senare, distriktssköterska. Sedan 2012 arbetar jag vid Glesbygdsmedicinskt centrum, Storuman, Region Västerbotten, företrädesvis med frågor som rör hälso- och sjukvård i väglöst land samt samiska hälsofrågor. För två år sedan disputerade jag vid Umeå Universitet där min forskning kom att handla om samer och livets slut. Tillsammans med min make och mina söner, med familjer, arbetar vi med renskötsel i Voernese sameby, nordligaste Jämtland.

Vad hoppas du kunna bidraga med i Sanningskommissionen för det samiska folket?
Med mina erfarenheter, såväl från vården som från det samiska samhället, har jag lärt mig försöka vara lyhörd och uppmuntra till berättande. Att berättelserna och upplevelserna av statens politik får komma fram, är oerhört viktigt för att ge styrka till det samiska samhället. Jag hoppas kunna bidra till detta svåra men viktiga arbete i kommissionen.