Patricia Fjellgren, ledamot

Foto: Nadja Hallström

Berätta lite om dig själv och vad hoppas du kunna bidraga med i Sanningskommissionen för det samiska folket?

Jag är född 1976 i Stockholm och är nord- och sydsame. Jag bodde mina första sex år i Saudiarabien och därefter i Stockholms förorter. Jag är numera bosatt i Staare/Östersund där jag jobbar på Östersunds kommun som samisk kurs- och aktivitetssamordnare. Jag har arbetat med revitalisering av de samiska språken i många olika roller. År 2017 mottog jag Språkrådets Minoritetsspråkspris för mitt arbete. Jag är även en av initiativtagarna till den språkpedagogiska föreställningen Gïellačïrkuš/Språkcirkus på Giron Sámi Teáhter där jag också medverkar som skådespelare.

Jag har jobbat med samisk språkrevitalisering i olika roller under snart tjugo års tid. Det har gett mig en djup förståelse för vad det är för behov och vilka utmaningar som finns i Sápmi vad gäller att återta och stärka våra språk. Jag tror starkt att vi behöver hitta nya vägar och vara modiga för att skapa ett starkt samiskt samhälle i framtiden.