Tillgänglighetsredogörelse sanningskommissonensamer.se

Här beskriver vi hur sanningskommissionensamer.se uppfyller krav enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av så många användargrupper som möjligt, oavsett funktionsvariationer och oberoende av vilka hjälpmedel som används.

Rapportera brister

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltnings webbplats https://www.digg.se/tdosanmalan

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte i alla delar förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Här beskriver vi hur hemsidan uppfyller krav enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av så många användargrupper som möjligt, oavsett funktionsvariationer och oberoende av vilka hjälpmedel som används.

Innehåll

Webbplatsens huvudsakliga mål är att sprida information om Sanningskommissionen för det samiska folkets arbete.

Innehållet på den här webbplatsen utgörs till största delen av information om kommissionens uppdrag och arbete. På webbplatsen finns även information om aktiviteter och kontaktinformation.

Webbläsare och plattformar

Webbplatsen är utformad så att den ska stödja de vanligast förekommande webbläsarna (för dator, surfplatta och mobiltelefon) och är responsiv. Använd alltid senaste version av de mest vanliga webbläsarna för bästa upplevelse. Däribland:

  • Microsoft Edge
  • Safari
  • Google Chrome
  • Firefox

Webbplatsen använder verktyget WordPress för publicering och innehållshantering.

Upphovsrätt

Text och innehåll på webbplatsen får användas fritt men bilderna är upphovsrättsskyddade. Om inget annat anges, får innehållet på webbplatsen användas fritt, förutsatt att källan alltid anges. Sanningskommissionen för det samiska folket står bakom all information som finns på webbplatsen. Kommissionen tar inte ansvar för innehållet i andra myndigheters och organisationers webbplatser som länkas till.

Logotypen är framtagen av formgivaren Karen-Ann Hurri. Hon är född 1996 med rötter i Karesuando, Könkämää sameby.
Hon är egenföretagare och samisk kulturarbetare och arbetar bland annat som illustratör.
Färgerna i logotypen kommer från den samiska flaggan och ska även genomsyra hemsidan.
”Symboliskt tänkte jag att det ”skiner” ljus på sanningen men är främst inspirerad av rökhålet”. Så förklarar formgivaren symboliken.