Bertil Marklund, ledamot

Foto: Privat

Berätta lite om dig själv!

Jag har sedan 1980-talets början forskat inom området skogssamisk historia. Jag disputerade i historia år 2015 med avhandlingen Det mils-vida skogsfolket – Skogssamernas samhälle i omvandling 1650-1800. Vid 100-årsjubileet av Karin Stenbergs bok Det är vår vilja/Dat läh mi-jen situd publicerades Skogssamisk vilja – En jubileumsantologi om skriften ”Dat läh mijen situd”, Karin Stenberg och skogssamisk historia. Jag ingick i redaktionskommittén och skrev ett bidrag till antologin: Skogssamernas historia, ett oskrivet kapitel? År 2021 och efter uppdrag från Sametinget publicerades mitt arbete Muonio – en historievetenskaplig studie om en skogssamisk koncessionsby.  Jag är associerad forskare till Arcum och Várdduo vid Umeå universitet.

Vad hoppas du kunna bidraga med i Sanningskommissionen för det samiska folket?

Sanningskommissionen för det samiska folket är en historisk händelse. Av direktiven till Sanningskommissionen framgår att av svenska staten mot urfolket samerna, i historien och fram till idag, begångna oförrätter ska lyftas fram i ljuset och sättas på pränt (Dir.2021:103). Med mitt arbete som ledamot och forskare i Sanningskommissionen, i samarbete med forskande kollegor/ledamöter, vill jag med min forskningsinriktning bidra till att verkningsfulla slutförslag till åtgärder för urfolket samerna framläggs, vilka därefter verkställs av sittande regering med stöd från en majoritet av riksdagens partier.