Anders Lidén, ordförande

Foto: Malin A Junkka

Berätta lite om dig själv!

Jag kommer från södra Sverige. Innan jag gick i pension, var jag under 37 år diplomat och har besökt många konflikthärdar. Jag har varit Sveriges FN-ambassadör i New York och ambassadör i Israel, Zimbabwe och Finland. Två böcker om diplomati har jag författat. En del erfarenhet har jag också av forskning och styrelsearbete.

Vad hoppas du kunna bidraga med i Sanningskommissionen för det samiska folket?

Med mina erfarenheter av diplomati, konfliktlösning och medling hoppas jag kunna bidra till det angelägna arbetet för att skapa förutsättningar för bättre relationer mellan samerna och det svenska majoritetssamhället. Jag vill skaffa mig själv bredare kunskap om samernas erfarenheter och villkor och kunna förmedla detta till andra. I mitt yrke har jag ofta behövt förstå olika kulturer och folk och i flera fall deras trauman. Jag tror det har lärt mig vikten av att lyssna och att försöka undvika förutfattade meningar.