Marja-Kristin Skum, sekreterare/fokus intervjuer

Berätta Foto: Åsa Skum

Berätta lite om dig själv!

Jag heter Marja-Kristin Skum och kommer från Gávtjávrrie i nordvästra hörnet av Västerbotten. Jag har en master i samisk språk- och litteratur med inriktning mot socio-lingvistik. Jag är mamma till två barn och gift, tillsammans med min man driver vi ett renskötselföretag i Gran sameby.

Vad hoppas du kunna bidraga med i Sanningskommissionen för det samiska folket?

Jag har vuxit upp med äldre omkring mig och med den samiska berättartraditionen, så jag tror att jag är en god lyssnare. Jag kan, från ett inifrånperspektiv, bidra med breda och djupa kunskaper om samisk historia och kultur. Det viktigaste för mig i det här arbetet är att det samiska folket känner förtroende för kommissionens arbete och att det leder till något konkret och framåtsyftande i slutändan.

På nordsamiska:

Mun lean áhči bealde Iŋggá Biette ja Čuoigi Elle-Gárena Juhána Márjá ja eatni bealde Suorssá Ingrida Márjá. Lean Gávtjávrries eret, dávimus čiegas Västerbottenis. Mus lea sámegiela-ja girjjálašvuođa master sosiolingvistihka suorggis. Lean eadneolmmoš ja náitalan, ovttas isidiin johtit ealuin Gran čearus. 

Lean bajásšaddan vuoras olbmuiguin ja sámi muitalanárbevieruin, jáhkán mun lean buorre guldaleaddji. Bargui buvttán, siskkáldas oaidningeahčastagas, viiddis ja čiekŋalis máhtu sámi historjjás ja kultuvrras. Deháleamos munnje dán barggu ektui lea ahte sámi álbmot dovdá luohttevašvuođa ja ahte kommišuvnna bargu loahpaloahpas buktá juoidá ávkkálaš mii doalvu ovddosguvlui.