logga_svenska_korrekt
Illustration: Káren Ann Hurri.

Om kommissionen

Om Sanningskommissionen för det samiska folket

Sanningskommissionen för det samiska folket är en statlig utredning som tillsatts efter hemställan av Sametinget. Kommissionen är ett oberoende och självständigt organ som ska tolka och utföra det uppdrag som anges i direktivet från regeringen. Direktivet finns att läsa här.

Redan 2008 skrev den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra ett brev till dåvarande ansvarig minister med krav på att regeringen skulle inrätta en sanningskommission. Under 2019 lämnade Sametinget en hemställan till Kulturdepartementet om att staten skulle finansiera en process för att inrätta en oberoende sanningskommission. Sametinget hade då arbetat med frågan under en längre tid. Året därpå fick Sametinget i uppdrag från regeringen att förbereda och förankra arbetet i det samiska samhället. Sametingets rapport från detta arbete finns att läsa här. Regeringen beslutade i slutet av 2021 att tillsätta en sanningskommission för det samiska folket. Ledamöter utsågs i juni 2022.

Till skillnad från när det gäller flera andra kommissioner finns inte begreppet ”försoning” med i benämningen av denna kommission. I sin hemställan till Kulturdepartementet framhöll Sametinget att sanningskommissionen förutsätts följas av en försoningsprocess efter genomfört kommissionsarbete, givet att de rekommendationer som kommissionen föreslår uppfylls.

Andra sannings- och försoningskommissioner i Sápmi
Länk till den norska kommissionen (hemsidan har upphört med utredningens slut)
Länk till den finska kommissionen

Andra sannings- och försoningskommissioner mellan stater och urfolk
Kanada
Grönland
Australien

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset
Länk till Tornedalskommissionen (hemsidan har upphört med utredningens slut)