Elin Johansson, sekreterare

Elin Johansson. Foto: Privat

Berätta lite om dig själv!

Jag är född och uppvuxen i Skellefteå men är bosatt i Umeå sedan 2017. Jag läser nu sista terminen på ämneslärarprogrammet på Umeå universitetet. När jag är klar med mina studier blir jag behörig lärare i samhällskunskap och svenska som andraspråk. Jag är särskilt intresserad av frågor som rör makt, språk och sociala strukturer.

På fritiden tar jag gärna del av Umeås kulturliv, klättrar eller simmar. Helst befinner jag mig i naturen, antingen på ett fjäll eller vid havet.

Vad hoppas du kunna bidraga med i Sanningskommissionen för det samiska folket?

Jag kommer arbeta med att transkribering av de vittnesmål som lämnats till kommissionen. Det är med stor ödmjukhet och respekt för den enskilda individens berättelse jag tar mig an detta uppdrag.