Kontakta sekretariatet

Har du frågor om kommissionens uppdrag eller verksamhet? Välkommen att höra av dig.

Sanningskommissionen för det samiska folket (Ku 2021:02)
Regeringskansliet
Kv.Garnisonen
103 33 Stockholm

Du kan ringa eller mejla till oss på våra respektive e-postadresser här:

Kommissionen

ku.sanningskommissionen.samer@regeringskansliet.se

Ordförande: Anders Lidén

08-405 36 84
anders.liden@regeringskansliet.se

Huvudsekreterare: Helena Onn

08-405 58 24, 070-296 34 12
helena.onn@regeringskansliet.se

Utredningssekreterare: Sanna Vitestam

08-405 89 00
sanna.vitestam@regeringskansliet.se

Sekreterare/intervjuer Lena Kroik
076-1136546
lena.kroik@regeringskansliet.se
Utredningssekreterare Moa Sandström

076-1426780
moa.sandstrom@regeringskansliet.se

Sekreterare/intervjuer Marja-Kristin Skum

076-1273764
marja-kristin.skum@regeringskansliet.se

Sekreterare/intervjuer Elli-Ristin Tuorda

076-110 94 16
elli-ristin.tuorda@regeringskansliet.se

Sekreterare Elsa Hellqvist

076-128 29 87
elsa.hellqvist@regeringskansliet.se

Sekreterare Ingela Persson

076-765 21 88
ingela.persson@regeringskansliet.se

Sekreterare/kommunikation: Malin A Junkka

076-136 70 67
malin.andersson.junkka@regeringskansliet.se

Biträdande sekreterare: Raija Kärkkäinen Eriksson

08-405 11 15
raija.karkkainen.eriksson@regeringskansliet.se