Krister Stoor, ledamot

Krister Stoor. Foto: Moa Sandström

Berätta lite om dig själv!

Jag är filosofie doktor vid Umeå universitet, lektor vid institutionen för språkstudier/samiska studier. Mitt yrkesverksamma liv har sedan 1989 varit vid Umeå universitet. Jag har även jobbat med fornminnesinventering vid Riksantikvarieämbetet. Mina rötter är Kiruna med omnejd, Orusjohka, Laevas sameby. Familjen har nära anknytning till renskötseln och det har påverkat mitt liv och gör det fortfarande. Min mor har sina rötter i Malå och även där var det renskötseln, fast en skogssamisk form. Reser ofta ”hem” för att hålla kontakten med livet i norr. I övrigt gillar jag att simma, gärna öppet vatten och Vansbrosimningen besöker jag gärna årligen. Sjunger också i kör Björkstakören, en amatörkör, vi är ganska duktiga tycker jag. Jag kanske är mest känd idag som jojkare och jag har en jojkgrupp Stuoris & Balddonas (Stoor & skrämmande) som spelar då och då i landet och utrikes.

Vad hoppas du kunna bidraga med i Sanningskommissionen för det samiska folket?

Mitt uppdrag i Sanningskommissionen är att kommissionen verkligen kommer fram till resultat som lyfter upp alla samer. Särskilt idag när vi ifrågasätts från många håll. Det immateriella kulturarvet är en fråga som jag vurmar för. Jag säger att ett folk som inte har sina berättelser inte längre är ett folk. Därav jojken, det är en viktig berättelse.