Dela din historia

anjunjes_guorbak_sep16-161_2160px_cjutsi
Foto: CJ Utsi

Dela din historia

Vem kan dela sin historia?
Kommissionen bjuder in samer att lämna vittnesmål, vid intervjuer eller genom skriftliga berättelser, om sina egna eller närståendes erfarenheter av den politik som förts av staten mot dem och hur historiska oförrätter påverkar dagens villkor för samer. Samer i alla åldrar, såväl unga som äldre, är välkomna att lämna vittnesmål.

Hur kommer intervjuer och skriftliga berättelser att användas?
Intervjun spelas in och skrivs ut. Skulle du efter intervjun vilja lägga till eller ändra uppgifter eller ta tillbaka den går det bra. Både ljudfiler och utskrifter sparas hos kommissionen. I utskriften är den intervjuade avidentifierad och anonym. Den som inte vill vara anonym har rätt till det. Ljudfiler, utskrifter och skriftliga berättelser omfattas av sekretess. Alla som arbetar i kommissionen har tystnadsplikt. Enligt nu gällande regelverk ska allt material när kommissionens arbete är avslutat lämnas till Riksarkivet. Materialet är då fortsatt skyddat av sekretess och uppgifter får lämnas ut endast om de behövs för forskning eller statistik, eller om de inte är direkt hänförliga till en enskild.
Det som kommer fram i intervjuerna och i skriftliga berättelser kommer att användas av Sanningskommissionen för det samiska folket
• i dess kartläggnings- och utredningsarbete och förslag till åtgärder, och
• i dess förmedling av kunskap till allmänheten om samernas historia och hur historiska oförrätter påverkar dagens villkor för samer.

Hur anmäler man sig till intervju?
Kommissionen bjuder under 2023-2024 in till samtalsmöten på den svenska sidan av Sápmi och några orter i södra Sverige. Vid mötena kommer kommissionen, förutom att informera om sitt arbete, bjuda in enskilda för intervju. Det finns möjlighet att anmäla sig och ibland även boka tid för intervju i samband med samtalsmötena.
Du kan anmäla ditt intresse för intervju genom att skicka dina kontaktuppgifter till ku.sanningskommissionen.samer@regeringskansliet.se eller per brev (se adress nedan). Du kommer sedan bli kontaktad av kommissionens sekretariat för att boka tid för intervju.

Intervjuerna görs i första hand digitalt eller per telefon, men det är också möjligt att bli intervjuad på en överenskommen plats.

I mitten av februari 2024 hade drygt 250 anmälningar till intervju lämnats in.

Sista datum för att anmäla sig

Sista datum för att anmäla sig till intervju är 15 februari 2024. Sista datum för skriftliga berättelser är 15 april 2024.

Du kan också kontakta:

Sekreterare/intervjuer Marja-Kristin Skum
076-1273764
marja-kristin.skum@regeringskansliet.se

Sekreterare/intervjuer Lena Kroik
076-1136546
lena.kroik@regeringskansliet.se

Sekreterare/intervjuer Elli-Ristin Tuorda
076-110 94 16

elli-ristin.tuorda@regeringskansliet.se

Sekreterare/intervjuer Ingela Persson
076-765 21 88
ingela.persson@regeringskansliet.se


En grundläggande utgångspunkt för kommissionens insamling av vittnesmål är att deltagandet är frivilligt. Du som vill bli intervjuad måste därför själv anmäla dig till intervju. Om anmälan sker genom ombud måste det ske i dialog och samförstånd med intervjupersonen.

Hur lämnar jag en skriftlig berättelse?
Din skriftliga berättelse kan skickas in till ku.sanningskommissionen.samer@regeringskansliet.se eller per brev på adress:
Sanningskommissionen för det samiska folket (Ku 2021:02)
Regeringskansliet
Kv.Garnisonen
103 33 Stockholm

Du får vara anonym.

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer här! (länk)

När och var kommer intervjuerna att genomföras?
Intervjuarbetet kommer påbörjas under 2023 och ska pågå under resten av året och en del av 2024. När du har anmält dig för en intervju kommer vi att kontakta dig för att komma överens om tid, plats och på vilket språk intervjun ska genomföras. En intervju kan också genomföras digitalt.

Möjlighet till stödsamtal
Att berätta om negativa erfarenheter eller kränkande upplevelser kan väcka obehag och känslor som kan vara svåra att hantera. Alla personer som intervjuas av kommissionen kommer erbjudas möjlighet till stödsamtal (i en serie om tre samtal). Detta sker genom Kunskapsnätverket för samisk hälsa som är baserat i Region Västerbotten. Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan regionerna i norr som syftar till att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket. De som ger samtalsstöd är kuratorer med samisk kulturkompetens. Du får mer information om detta i samband med intervjun. Har du frågor redan nu ring 076- 1367067 för mer information. Stödsamtalen dokumenteras inte och kommissionen får inte information om vem som har begärt stödsamtal. Kuratorerna är Jennie Rova och Ella-Kari Skum.