holmon_anderssons_ran_mars22_091_2160px_cjutsi
: CJ Utsi

Samtalsmöten Sápmi

På den svenska sidan av Sápmi och i några orter i södra Sverige har kommissionen under 2023-2024 bjudit in till 29 samtalsmöten, samt ett antal ungdomsmöten. Mötena har syftat till att sprida information om vårt uppdrag och att förankra vårt arbete hos det samiska folket, samt skapa dialog. Ett viktigt syfte har varit att informera om möjligheten att dela sin historia/berättelse vid en personlig intervju.

Mötena startade i Umeå november 2022 och avslutades i Lycksele den 25 januari 2024. Det blev totalt 29 samtalsmöten runt om i Sápmi och de större städerna. Här hittar du nyheter från mötena!

Har du frågor?

Sekreterare/kommunikation: Malin A Junkka
076-136 70 67
malin.andersson.junkka@regeringskansliet.se


Här kan du se en lista på alla orter som Sanningskommissionen haft samtalsmöten på. Alla finns inte med på kartan nedan. (länk)