holmon_anderssons_ran_mars22_091_2160px_cjutsi
: CJ Utsi

Samtalsmöten Sápmi

På den svenska sidan av Sápmi och i några orter i södra Sverige har kommissionen under 2023-2024 bjudit in till 29 samtalsmöten, samt ett antal ungdomsmöten. Mötena har syftat till att sprida information om vårt uppdrag och att förankra vårt arbete hos det samiska folket, samt skapa dialog. Tanken har varit att det ska vara informella möten för samtal där deltagarna får möjlighet till reflektion och dialog om kommissionens uppdrag. Ett annat viktigt syfte har varit att informera om möjligheten att dela sin historia/berättelse vid en personlig intervju. Intervjun kan ske vid senare tillfälle, men det är möjligt att vid mötet anmäla intresse, så blir man senare kontaktad för att komma överens om tid och plats.

Mötena startade i Umeå/Ubmeje november 2022 och avslutas i Lycksele den 25 januari 2024. Det blev totalt 28 samtalsmöten runt om i Sápmi och de större städerna.

Intervjuerna görs i första hand digitalt eller per telefon, men det är också möjligt att bli intervjuad på en överenskommen plats.

Vill du bli intervjuad?

Sista datum för att anmäla sig till intervju är den 15 februari 2024. Sista datum för skriftliga berättelser är den 15 april 2024.


Kontakta:

Sekreterare/intervjuer Marja-Kristin Skum

076-1273764
marja-kristin.skum@regeringskansliet.se

Sekreterare/intervjuer Lena Kroik
076-1136546
lena.kroik@regeringskansliet.se

Sekreterare/intervjuer Elli-Ristin Turoda
076-110 94 16
elli-ristin.tuorda@regeringskansliet.se

Här kan du se en lista på alla orter som Sanningskommissionen haft samtalsmöten på. Alla finns inte med på kartan. (länk)