Om sanningskommissioner och vad de gör

Sanningskommissioner är ett etablerat verktyg för att utreda kränkningar av mänskliga rättigheter. FN:s generalförsamling antog 2013 en resolution om rätten till sanning som uppmanar länder att etablera mekanismer, som t.ex. sanningskommissioner, i syfte att komplettera redan etablerade juridiska system med granskning och försoningsarbete efter att grova brott mot mänskliga rättigheter begåtts.

Målen för en sanningskommission kan formuleras på olika sätt. Målen med det arbete som Sanningskommissionen för det samiska folket genomför framgår av uppdraget enligt direktiven.