Om sanningskommissioner och vad de gör

Sanningskommissioner är ett etablerat verktyg för att utreda kränkningar av mänskliga rättigheter. FN:s generalförsamling antog 2013 en resolution om rätten till sanning som uppmanar länder att etablera mekanismer, som t.ex. sanningskommissioner, i syfte att komplettera redan etablerade juridiska system med granskning och försoningsarbete efter att grova brott mot mänskliga rättigheter begåtts.

Målen för en sanningskommission kan formuleras på olika sätt. Målen med det arbete som Sanningskommissionen för det samiska folket genomför framgår av uppdraget enligt direktiven.

Lyssna och lär dig mer! Besserwisser: Varför sanningskommissioner? | UR Play
Innehåll: Hur gör man för att komma tillrätta med statens övergrepp mot urfolk eller andra minoriteter? Ett sätt är att tillsätta en sanningskommission. Under våren 2023 pågick två sanningskommissioner i Sverige, en för det samiska folket och den andra för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Sanningskommissionerna ska utreda övergrepp, men också ta fram handlingsplaner för att historien inte ska upprepa sig. Ledamoten Laila Susanne Vars deltar.