holmon_anderssons_ran_mars22_091_2160px_cjutsi
Foto: CJ Utsi

Ságastallamtjåhkanime Sámen

Svieriga bielen Sámen ja moatten sajen vuolle Svierigin fállá kommisjåvnnå, álgojn 2023 ságastallamtjåhkanimijda. Tjåhkanime ávkkiji dav vaj hádjet diedov mijá dåjmas ja oadtjot vuojnojt ja oajvvadusájt vaj nannit mijá bargov sámeálmmugin. Jurda la vaj da galggi årrot diehtojuohkem tjåhkanime rádedimij gånnå oassálasste oadtju máhttelisvuodav moalggemij ja rádáj kommisjåvnå ámmádis. Ietjá ájnas ávkke la diededit máhttelisvuodav juohket suv ietjas vásádusájs ságájdahttemin.

(Dat máhttá sjaddat ienep saddje majt guossot jus kommisjåvnnå merustallá dav dárbov.)

Lågå ienebuv Sámes!