intervjulena20
Marja Skum och Lena Kroik. Foto: Elli-Ristin Tuorda

“Ibland blir det paus för mat eller kaffe”

Lena Kroik och Marja-Kristin Skum har under året arbetat med att samla in vittnesmål från samer i alla åldrar runt om i Sápmi och övriga Sverige. I augusti fick de en ny kollega, Elli-Ristin Tuorda som nu också är i full gång med sitt intervjuarbete. Här berättar de om sitt viktiga arbete.

Här syns alla tre intervjuare på bilden. Foto: Privat

Hur många anmälningar till intervjuer har ni fått in hittills?
– Vi har drygt 140 anmälningar, varav cirka fem är skriftliga berättelser, säger Lena.

Hur kan en intervju gå till?
– En intervju är ett personligt samtal mellan den som önskar lämna vittnesmål och den intervjuande personen, det vill säga någon av oss i sekretariatet eller någon av ledamöterna som önskar hjälpa till med detta. En intervju kan ske vid ett fysiskt möte, ibland i grupp, ibland med ytterligare person närvarande som lyssnar eller stöttar om personen hör dåligt exempelvis. En intervju kan också göras digitalt via Skype eller via telefon, berättar Marja.

Tar det lång tid att intervjua en person?
– Det beror på vad man lägger in i begreppet lång tid. Det tar den tid det tar och den tid som den som vill berätta önskar och orkar förmedla sin berättelse. Ibland blir det paus för mat eller kaffe. Ibland även ett nytt möte eller komplettering via telefon eller text. Det kan ta allt från 50 minuter till nästan hela dagen, säger Lena.

Vad händer med intervjumaterialet när ni är klara?

– Vi spelar in berättelserna och lagrar dem i vår databank så att vi kan skriva ut dem och därefter ta dem till analys. Allt material är sekretesskyddat men måste såklart hanteras för analys av sekretariatet. När kommissionens arbete är avslutat kommer materialet förvaras på Riksarkivet eller vid Aja i Jokkmokk. I framtiden är det möjligt att studera materialet för forskning men kommer då att först genomgå en prövning i etiknämnd, vilket gäller för all forskning där känslig information är aktuell, säger Marja.

Var i Sápmi har ni fått in mest intervjuer?
– I stort sett hela Sápmi men intervjuer från övriga Sverige har kommit in, svarar de båda.

Är det mest kvinnor eller män?
– Kvinnor är överrepresenterade men på senare tid har många anmälningar från män kommit in, berättar Marja.

Hur gör ni för att få in de ungas röster?
– Vi har genomfört en gruppaktivitet för yngre barn med en kreativ verkstad där samtalet stod i centrum. Vi planerar även gruppsamtal i samråd med olika konstellationer av yngre samer i både södra och norra Sápmi, berättar Lena.

Sista datum för att anmäla sig till intervju är 15 februari 2024. Sista datum för skriftliga berättelser är 15 april 2024.