kalvmark_summer13_x-1637-redigera_2100px_cjutsi
Guvvieh CJ Utsi

Sanningskommissionen vill förvara arkiv hos Ája och Ájtte

Sanningskommissionen för det samiska folket lämnar in en begäran till regeringen och Riksarkivet om förvaring av sitt framtida arkiv. Genom begäran vill kommissionen få till stånd ett beslut redan nu om att arkivet efter att uppdraget har slutförts ska förvaras i Ája – samiskt bibliotek och arkiv hos Ájtte i Jokkmokk.

Vid kommissionens kontakter med det samiska civilsamhället, med enskilda samer och vid samtalsmöten har det framkommit ett tydligt önskemål om att de ljudfiler och referat av de intervjuer som kommissionen genomför ska förvaras i ett samiskt arkiv. Enligt nu gällande lagstiftning ska dock kommissionens arkiv förvaras hos Riksarkivet efter det att uppdraget är slutfört.
– Frågan om var intervjumaterialet ska bevaras för framtiden inverkar på viljan att lämna vittnesmål. Eftersom Sanningskommissionen för det samiska folket håller intervjuerna under 2023 och första delen av 2024 är det angeläget att frågan om var intervjumaterialet ska förvaras i framtiden prövas redan nu och inte efter det att kommissionens arbete är slutredovisat, säger kommissionens ordförande Kerstin Calissendorff.

Här kan du läsa kommissionens begäran

Sanningskommissionen har också bildat en referensgrupp som ska bidraga med sina kunskaper och åsikter fortlöpande under kommissionens arbete.

De som ingår i referensgruppen är:
Landsförbundet Svenska Samer
Renägarförbundet/Boazoeaiggáid oktavuohta
Riksorganisationen Samerna
Riksorganisationen Same Ätnam
Samerådets svenska sektion
Sámiid Riikkasearvi/Svenska Samernas Riksförbund
Sáminuorra
Samiska rådet i Svenska kyrkan