ur
Danjel Nam, Marie B Hagsgård och Patricia Fjellgren. Foto: UR

UR fördjupar sig i Sanningskommissionens arbete

UR producerar en småskalig och en enklare Tvoddserie (blandning TV- och Poddproduktion; tänk dig Musikhjälpen som sänds med bild i SVT och som ljud i SR) för att inspirera till lärande kring frågor som rör UR speglingsarbete. Tvoddserien som bär titeln ”Spegla alla” utgår från public service-uppdrag att spegla hela Sverige och variationen i befolkningen.

I serien lyfts ämnen som bland annat tillgänglighet i medier, opartiskhet i praktiken, landsbygds- och glesbygdsperspektiv i drama och om nationella minoriteter och urfolksfrågor.
– Syftet är att inspirera till lärande, stärka oss i vårt arbete med speglingsarbetet och att följa olika frågor och ämnen som ständigt står i förändring, säger Danjel Nam, producent och programledare för tvodden.

Just nu pågår två statliga utredningar; Sanningskommissionen för det samiska folket och Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset.
– Eftersom UR och övriga public service har ett specifikt uppdrag på de nationella minoritetsspråken och att spegla minoriteter och urfolk så är det aktuellt att fördjupa oss i dessa två historiska utredningar, säger Danjel Nam.

Förra veckan fanns två av ledamöterna från Sanningskommissionen på plats på UR för den interna utbildningen. Marie B Hagsgård och Patricia Fjellgren bidrog med sina kunskaper på området. (bilden)

UR har intervjuat kommissionärer och representanter från båda dessa kommissioner och gjort varsitt avsnitt där man diskuterar kommissionernas pågående arbete och uppdrag från regeringen.
– I avsnitten pratar vi med ledamöter från kommissionen och forskare som får berätta hur man kartlägger och granskar historien kring statens politik mot minoriteterna och urfolket, hur man samlar in vittnesmål från de ännu levande ur minoriteterna, hur man jobbar för att sammanställa ny kunskap, samt kommissionernas slutsatser och en prognos om hur deras arbete kan komma att påverka synen på minoriteter och urfolk i framtiden, fortsätter Danjel Nam.

Sanningskommissionen för det samiska folket ska vara klar med sitt arbete i december 2025 och Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset ska vara klar med sitt arbete i november i år 2023. UR:s första Tvodd-program är precis klart och är tänkt för medarbetare internt i första hand.