ubmeje1
Ledamoten Gunlög Fur och ordförande Anders Lidén i diskussion under första konferensen i Umeå som hölls i december. Foto: Moa Sandström

Stor uppslutning på digital forskarkonferens

Måndagen den 11 mars genomfördes Sanningskommissionens andra forskningskonferens. Den här gången möttes de drygt 45 forskarna digitalt. Syftet med konferensen var att ge forskarna en möjlighet att tillsammans med varandra och med Sanningskommissionens redaktionskommitté diskutera sina textbidrag till Sanningskommissionens forskningsvolym.

Konferensen inleddes med ett anförande av Sanningskommissionens ordförande Anders Lidén. Han berättade om Sanningskommissionen, dess uppkomst och uppdrag. Under anförandet valde Lidén att betona vikten av vetenskaplighet och av att kommissionens publikationer håller sig inom givna tidsramar och direktiv. Anna-Lill Drugge kompletterade efter Lidén med mer ingående information om forskningsvolymen och sedan, efter en frågestund och en administrativ genomgång, påbörjades textdiskussionerna i grupper. Diskussionerna pågick länge och präglades av engagemang och en vilja att hjälpa varand
“Vi har haft intensiva, öppna och bra diskussioner”, berättar Drugge.

Sista datum för inlämnande av text till forskningsvolymen är den 2 april. Efter det kommer ett granskningsförfarande att ta vid innan texterna slutligen kan bearbetas, tryckas och presenteras i sin helhet den 1 december 2025. Men, även om väntan kan tyckas lång är det värt att vänta:
“Det är mycket intressant som kommer fram”, konstaterar Lidén efter att ha lyssnat in sig på diskussionerna.