maktochminne2
Jonas Monié Nordin, Patricia Fjellgren och Sanna Vitestam. Foto: Privat

Sanningskommissionen på Makt och minne i Staare

Ledamöterna Jonas Monié Nordin och Patricia Fjellgren deltar tillsammans med Sanna Vitestam, utredningssekreterare, på konferensen Makt- och Minne – perspektiv på samiska källor i Staare, Östersund, som pågår den 8-9 november.

Sanna Vitestam berättade om Sanningskommissionen för det samiska folket under första dagen. Även företrädare för den norska och finska kommissionen fanns på plats och berättade om sina arbeten. Konferensen som fokuserar på perspektiv på källor till samisk historia och är ett populärt återkommande arrangemang. Den samlar cirka 150 deltagare.

Konferensen har tre huvudspår:

Arkivinstitutionerna och den samiska samhällsdokumentationen
2023 är frågan om de samiska arkiven i Norden högaktuell på grund av Sanningskommissionernas pågående arbete i Sverige, Norge och Finland med att dokumentera statens behandling av samerna och arkiven blir här centrala.

Arbetet med att ta tillvara och tillgängliggöra samiska arkiv är organiserat på olika sätt i Norden och i Sverige har arkivutredningen Härifrån till evigheten (2021) berört frågan. I en paneldebatt lyfts frågan om de samiska arkiven på politisk nivå.

Repatriering av det samiska kulturarvet
I detta block berörs både teoretiska aspekter på repatriering av samiskt kulturarv liksom repatrieringsförsök i praktiken. Analoga och digitala lösningar presenteras från både museums- och arkivsektorn.

Forskningens fronter
Aktuell historisk forskning om Sápmi presenteras.

Arrangörer är Riksarkiven i Sverige, Norge och Finland, Sámi Arkiiva i Norge, Samearkivet i Finland, Gaskeuniversiteete /Mittuniversitetet, Gaaltije – saemien museume och Föreningsarkivet i Jämtlands län.

Karin Åström, riksarkivarie. Foto: Sanna Vitestam

Mer:

Lyssna på ett inslag på Sameradion där Jonas Monié Nordin blir intervjuad nedan!

Samerna i Mellansverige vägrade lyda kungliga befallningar – Sameradion | Sveriges Radio