dag2
Ledamöterna Jonas Monié Nordin, Anna-Lill Drugge och Gunlög Fur i redaktionen för forskningsvolymen. Foto: Helena Onn

Ett unikt möte mellan forskare avslutat

Efter två dagar av intensiva diskussioner avslutades Sanningskommissionens forskarkonferens med några sammanfattande ord från redaktionskommittén.
– Energinivån har hållit sig uppe och många har blivit inspirerade av varandra, sade Anna-Lill- Drugge.

Sanningskommissionen för det samiska folket arrangerade ett seminarium med ett 40-tal inbjudna forskare i Umeå. Detta gjordes i samarbete med, Várdduo – Centrum för samisk forskning. När det gäller de inbjudna forskarna så gick det ut en öppen inbjudan till lärosäten och relevanta institutioner (samiska museer, kulturcentra etc.) i Norden.

Syftet med det två dagar långa mötet var att diskutera de texter som kommit in från forskare i Sápmi och övriga landet till den kommande forskningsvolymen. Den är tänkt att bli en av slutprodukterna som Sanningskommissionen ska lämna ifrån sig i december 2025.

Förutom en lunchwrap fick forskarna med sig en uppmaning hem när konferensen avslutades vid lunch under fredagen. De blev ombedda att se varandra som resurser och ta hjälp av varandra i arbetet framåt.
Nu fortsätter arbetet med texterna som så småningom kan komma att publiceras i sanningskommissionens forskningsvolym. Anna-Lill Drugge gav ett tips om vad forskarna kan tänka på i sitt skrivande framöver: Konsekvenser, samiskt aktörskap och möjliga åtgärder.

Ordförande Anders Lidén fick sista ordet på konferensen. Han nämnde att han tyckt att diskussionerna som förts varit både viktiga och frimodiga.
– Här finns en vilja att dela med sig, det är hälsosamt, sade Anders.

Lyssna på vad som händer härnäst! Jonas Monié Nordin berättar.