skjokkmokk2febcjutsi

Sanningskommissionen i Jokkmokk

Syftet med mötet som hölls på Hotell Jokkmokk den 2 februari var att informera om arbetet, få in synpunkter och att ge möjlighet till att lämna vittnesmål i samband med detta. Ett 40-tal personer besökte mötet. Intresset var stort, med många frågor och synpunkter från besökarna. De gällde bland annat vilka områden som kommissionen ska kartlägga och granska, vilka orter kommissionen bör besöka och kommissionens sammansättning. Även grundläggande frågor om i vilken mån kommissionen kommer att kunna bidra till förändring och hur enskilda samer ska känna att deras berättelser är viktiga togs upp till diskussion med ordföranden och närvarande ledamöter. Ordföranden Kerstin Calissendorff tackade avslutningsvis för alla frågor och synpunkter och uppmanade dem som vill lämna vittnesmål att anmäla sig.
Läs mer om våra kommande möten!

Marie B Hagsgård, ledamot, Laila Susanne Vars, ledamot, Kerstin Calissendorff, ordförande, Marja Skum, sekreterare med fokus intervjuer och Jon Dunås, huvudsekreterare, fanns på plats från kommissionen. Foto: CJ Utsi