uppsalabild

Sanningskommissionen besökte Stockholm och Uppsala

I Stockholm den 7 mars kom ett drygt 20-tal besökare till Medborgarhuset på Söder där samtalsmötet hölls. Ordförande Kerstin Calissendorff, ledamöterna Anna-Lill Drugge, Jonas Monié-Nordin och Ulf Mörkenstam och huvudsekreterare Jon Dunås berättade om kommissionens uppdrag och fick ta emot många frågor och synpunkter. De handlade bland annat om insamlingen av vittnesmål och hanteringen av intervjumaterialet och om hur kommissionen genom sina åtgärdsförslag ska kunna göra skillnad, även på längre sikt. Mötet skedde i samarbete med Sameföreningen i Stockholm.

Mötet i Stockholm skedde i samarbete med Sameföreningen i Stockholm. Foto: Privat

På Norrlands nation i Uppsala den 9 mars mötte ett drygt 10-tal besökare Sanningskommissionens ledamot Anna-Lill Drugge och huvudsekreterare Jon Dunås. Det kom många frågor och synpunkter om vad kommissionen ska granska, men också personliga familjeberättelser om förlust av språk och diskussioner bland annat om svårigheter och möjligheter att sprida kunskap om samer i den svenska skolan. Mötet skedde i samarbete med Samiska föreningen i Uppsala.

Samtalsmötet i Uppsala hölls på Norrlands nation. Foto: Jon Dunås