holmon_anderssons_ran_mars22_091_2160px_cjutsi
: CJ Utsi

Om kartläggningen

Sanningskommissionen för det samiska folket ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket. Kommissionen har bestämt att denna granskning ska ske inom följande fyra huvudområden.

Dessa är:

Lagstiftning och gränsdragningar rörande mark och vatten med mera (området innefattar även exploatering av naturresurser).
Tvångsförflyttningar av samer.
Renskötselrätten (särskilt konsekvenserna av 1928 års renbeteslag).
”Lapp-ska-vara-lapp”-politiken, rasbiologin och skingring av det samiska kulturarvet (området innefattar även språk- och skolpolitik).

Läs mer här!