staare2
Mötet i Staare hölls på Gaaltije. Foto: Malin A J

“Hur får man stopp på övergreppen?”

Ett 15-tal personer kom till samtalsmötet Gaaltije i Staare/Östersund. Ledamöterna Eivind Torp och Patricia Fjellgren fanns på plats tillsammans med Lena Kroik, Malin Andersson Junkka och Sanna Vitestam från sekretariatet. Besökarna hade frågor om vad kommissionen tror att utredningen kommer att uppnå för resultat. “Övergreppen bara pågår och pågår, hur får man stopp på detta?” sa en av dem. En annan sa att det måste göras ordentlig forskning på samerna historia i Jämtland för att rätta till bilden. Många ville fånga upp skolans roll för att komma tillrätta med alla fördomar och all okunskap som finns som samer. “Vi och våra barn ska inte behöva ansvara för den utbildningen i skolan, lärarna ska kunna det”. “Man borde ha frågor om samerna i nationella proven då vet man om skolan gjort sitt”. Det kom också upp bra förslag om hur kommissionen kan fånga upp barn och ungdomars tankar om hur det är att leva i Sápmi i dag.

Det var en vacker sommarkväll när kommissionen kom till Gaaltije. Foto: Malin A Junkka

Till Straejmie/Strömsund på Café Saga kom ett 10-tal besökare för att få veta mer om kommissionens arbete och för att dela sina berättelser. Det blev ett samtal om orättvisor förr och nu och om hur det är en kamp att leva som same i allt från skolgång till markfrågor än i dag. Kommissionen (samma som fanns på plats i Östersund) fick också frågan om varför det är så få samer i kommissionen och så många svenskar och akademiker. Eivind Torp förklarade att ledamöterna (en saknas ännu och ska tillsättas inom kort) utses i samförstånd mellan Sametinget och Regeringen. Lena Kroik som arbetar med intervjuade försäkrade att det finns samisk kompetens i kommissionen och sekretariatet.

Vill du lämna in din berättelse? Läs mer här! Sanningskommissionen vill ha in berättelser från alla generationer och fram till i dag.

Det blev ett samtal om orättvisor och om att bli osynliggjord i Strömsund. Foto: Malin A Junkka

Vill du lämna in din berättelse? Läs mer här!