sohpparfotomariebh
Det var många som kom till Sopperogården i lördags. Foto: Marie B Hagsgård.

Välbesökt möte i Sohppár/Soppero

Sanningskommissionen för det samiska folket hade sitt 26:e samtalsmöte i lördags. Denna gång i Sohppár. Tack vare gott samarbete med Sameföreningen i Soppero blev mötet välbesökt med över 20 personer. Från kommissionen deltog ledamöterna Laila Susanne Vars, Marie B Hagsgård och från sekretariatet, Elli-Ristin Tuorda.

Renbeteskonventionen, unionsupplösningen och hur svenska staten inte tog tillvara på samebyns intressen att fortsätta använda sina marker i Norge var några av de saker som diskuterades under mötet som hölls på Sopperogården. Även olika intrång i dag som gör det svårt att fortsätta med renskötseln togs upp. Som exempel gavs Esrange, gruvnäringen samt skogsbruk och vindkraft.

Många undrade hur Sanningskommissionen ska hinna med att behandla alla viktiga ämnen som rör konsekvenserna av statens politik fram till december 2025 då slutbetänkandet ska presenteras.

Nästa möte hålls i Dorotea nu på onsdag den 24 januari.