usaambassadorfoto-hanna
Mötet skedde på Garnisonen i Stockholm. Foto: Hanna Olofsson

USA:s ambassadör på besök hos Sanningskommissionen

Tisdagen den 23 januari möttes representanter för Sanningskommissionen och USA:s Sverigeambassadör Erik D. Ramanathan över en kopp kaffe och ett samtal om kommissionens arbete.
Mötet skedde i kontorslokalerna på Garnisonen i Stockholm. Från kommissionen deltog ordförande Anders Lidén, ledamot Gunlög Fur, ledamot Patricia Fjellgren (på länk), sekreterare Elsa Hellqvist och praktikant Hanna Olofsson.

Närvarande personer från USA:s ambassad var förutom ambassadör Erik D. Ramanathan hans tre medarbetare Thu Nguyen, Melora Johnston och Carl Bradshaw.

Syftet med mötet var att informera ambassadören om Sanningskommissionens arbete. Ambassadören hade förberett många frågor och visade stort intresse för Sanningskommissionen. Bland annat frågade han om vad kommissionen kan lära sig av liknande processer eller kommissioner i andra länder och hur intervjuarbetet går till. Under mötet diskuterades även möjligheterna till framtida försoning.

“Vi vill skapa förutsättningar för en möjlig försoning”, förklarade Anders Lidén, samtidigt som han betonade att en sådan måste ske på det samiska folkets villkor.

Mötet avslutades strax före lunch på tisdagsförmiddagen med löfte om återseende.