referensgrupp-19-juni
Mötet hade tema språk och hölls digitalt. Foto: Elsa Hellkvist

Tema språk på nytt referensgruppsmöte

Onsdagen före midsommar träffade Sanningskommissionen återigen representanter för samiska intresseorganisationer och föreningar på ett så kallat referensgruppsmöte.

Mötet arrangerades digitalt av Sanningskommissionen och de inbjudna var på förhand representanter från organisationer med förankring i olika delar av det samiska samhället. Syftet med referensgruppsmötena är att Sanningskommissionen ska inhämta idéer, tankar och tips från samiska aktörer samt att Sanningskommissionen ska få en möjlighet att informera om det pågående arbetet i kommissionen.

Temat för mötet var den här gången samiska språk. Sanningskommissionens ordförande Anders Lidén ledde mötet och ville veta mer om vad referensgruppen har för erfarenheter av att använda samiska språk i samhället, men även hur de ser på framtiden och vad som kan göras för att exempelvis utveckla och revitalisera de samiska språken.

Referensgruppen lyfte under det en timme långa mötet fler saker, bland annat behovet av fler utbildade lärare i samiska, att undervisningen i samiska behöver förbättras, vikten av språkbad och samiska arenor samt behovet av stöd och uppbackning till den som vill tala eller lära sig samiska.
“Det behövs en fundamental satsning på språken en gång för alla, sade en deltagare”.