anjunjes_guorbak_sep16-161_2160px_cjutsi
Foto: CJ Utsi

Sista dagen att anmäla sig till intervju den 15 februari!

Sista dagen för att att anmäla sig till intervju hos Sanningskommissionen för det samiska folket är här. Du har fram till den 15 februari 2024 på dig att göra en anmälan! Men det finns en chans att lämna in skriftliga berättelser fram till 15 april 2024. Läs mer här om du du kan anmäla dig! (länk)

Sanningskommissionen har fått in drygt 250 anmälningar hittills. Intervjuerna pågår under våren 2024 men det krävs ett sista datum för att hinna med transkriberingar och analys av underlaget.

Kommissionens arbete ska presenteras i tre volymer – berättelsevolym, forskningsvolym och huvudbetänkande.
Dessa olika delar kommer att vara kopplade till och förstärka varandra, men ska kunna läsas fristående. Berättelsevolymen ska vara det centrala bidraget och de samiska erfarenheter som framställs i denna lägger grunden för kommissionens arbete och resultat. Materialet kommer att hämtas från intervjuerna, de skriftliga berättelserna och vad som framkommit vid samtalsmötena.