jmk_marknad_030217_588_fullres_cjutsi
Simon Marainen under Jokkmokks marknad. En viktig samisk arena enligt ungdomarna i Lycksele. Foto: CJ Utsi

Ungdomarna i Lycksele efterlyser fler samiska arenor

Hur är det att vara ung same idag? Hur ser framtidsutsikterna för samiskt liv ut? Vad är viktigt utifrån unga samers perspektiv? Dessa är exempel på frågor som Sanningskommissionen söker kännedom om genom att träffa samiska barn och ungdomar.

I samarbete med Lycksele kommuns samiska språklärare och minoritetsspråksamordnare anordnades en träff med högstadie- och gymnasieungdomar på Medborgarhuset i Lycksele. den 25 januari. 14 elever deltog och diskuterade bland annat dessa frågor med kommissionens ordförande Anders Lidén, ledamot Krister Stoor samt Lena Kroik och Moa Sandström från sekretariatet.

Samtalet kretsade bland annat kring språk och undervisning i slöjd och slakt. Att dessa ämnen borde prioriteras mer i grundskolan var många av deltagarna ense om och redogjorde för erfarenheter av brister i schemaläggningen som både drabbade elever och lärare i de samiska språken. Några lyfte att fjärrundervisning i samiska språk kunde bli lång, tråkig och svår – att det var stor skillnad mot att ha samiska på plats.

“Det blir nästan alltid ensamt när man har fjärr – det blir inte kul!”

Andra hade bara haft fjärrundervisning som alternativ och värdesatte det. Här lyftes också språkbad och språkdagar fram som något väldigt positivt – både för att kunna använda språken och för att få träffas. Samtidigt vittnade deltagare om att möjligheterna att delta i språkorienterade sammankomster kunde variera beroende på vilken kommun man tillhörde och föräldrars socioekonomiska förutsättningar.

En viktig sammankomst för många unga samer är konfirmationslägren. Några av deltagarna i Lycksele hade konfirmerats under pandemin och menade att det blev något annat än den stora sammankomst och gemenskap med andra samiska ungdomar som de sett fram emot. Här önskade flera av deltagarna se fler samiska mötesplatser och arenor, som Same SM, Jokkmokks marknad och Ankarede.

Träffen avslutades med en uppmuntran till dem som vill dela med sig ytterligare om att anmäla sig till intervju med Sanningskommissionen.

Tidigare har Sanningskommissionen träffat barn och unga i Östersund och Ankarede. Nästa ungdomsträff anordnas under Jokkmokks marknad tillsammans med Jokkmokks kommun, föräldranätverket i Jokkmokk, Sáminuorra och influensern Evelina Solsten. Bad- och sporthallen, Östra hörnet, fredagen den 2 februari, kl 16.30 – 18.30. Varmt välkomna då! Vi bjuder på pizza!