flaggaorsametingetriksdagenfotohelenaonn
Den samiska flaggan vajade utanför riksdagshuset hela förra veckan då plenum hölls i Stockholm. Foto: Helena Onn

Sanningskommissionen träffade partierna i Sametinget

Nyligen träffade Sanningskommissionen företrädare för de olika partierna i Sametinget under plenum i riksdagshuset i Stockholm.

Trots ett fullspäckat program avsatte de olika partierna generöst med tid att träffa Sanningskommissionens ordförande Anders Lidén och huvudsekreterare Helena Onn och delade med sig av sina reflektioner, erfarenheter och tankar kring det fortsatta arbetet.
“Det var lärorika och viktiga möten, som gav oss en fördjupad förståelse och kunskap om situationen och utmaningarna i det samiska samhället. Vi fick ta del av olika perspektiv och ett flertal förslag på åtgärder”, säger ordförande Anders Lidén.

Sanningskommissionen fick möjlighet att möta företrädare från de olika partierna i Sametinget.

Anders Lidén och Helena Onn informerade om Sanningskommissionens arbete och uppdaterade de olika partierna om det hittillsvarande arbetet samt hur planerna ser ut framöver. Under det efterföljande samtalet med respektive parti lyftes flera förslag på åtgärder fram som syftar till både kortsiktiga och långsiktiga förbättringar för samerna. Flera deltagare underströk vikten av ökad kunskap för olika grupper i samhället. Andra påpekade brister i den nuvarande konsultationsordningen samt rättigheter för de olika grupperna i det samiska samhället. Ytterligare frågor handlade om behovet av att stärka de samiska språkvarieteterna och möjligheterna att ta del av språkutbildningar. Även frågan om att inrätta ett särskilt samiskt arkiv väcktes.
“Det var värdefullt för oss att möta politikerna i Sametinget och ta del av olika erfarenheter, och deras vilja till förändring”, säger Anders Lidén.

Sanningskommissionen träffade företrädare för och medlemmar i följande partier: Jakt- och fiskesamerna, Skogssamerna, Sámiid Riikkabellodat/ Samelandspartiet, Guovssonásti, Vuovdega /, Landspartiet Svenska Samer, Partiet Samerna, Mijjen Geajnoe/Mijá Gäjnno/Mijjen Geajnoe.
Dessutom träffade Sanningskommissionen Sametingets presidium.