mrbildfotosannav

Sanningskommissionen mötte MR-institutet

Under torsdagen hade Sanningskommissionen möte med Institutet för mänskliga rättigheter på deras kontor i Lund. Med på mötet var institutets direktör Fredrik Malmberg samt utredarna Brittis Edman och Matilda Wilhelm och från Sanningskommissionen ordförande Anders Lidén och utredningssekreterare Sanna Vitestam.

Institutet för mänskliga rättigheter inrättades i början av 2022 och till institutets huvuduppgift hör bland annat att genom granskningar och rapporter bidra till att skapa överblick över de grundläggande fri- och rättigheter som människor ska vara tillförsäkrade, och hur de i praktiken respekteras och förverkligas i Sverige. Frågan om urfolksrätt är en viktig del i detta.

Institutet berättade om sina första verksamhetsår och om årsrapporten 2023. Rapporten finns att läsa här: Årsrapport 2023 – Institutet för mänskliga rättigheter (mrinstitutet.se)

Mer att läsa på Sametinget.se “MR-institutet ser brister i konsultations-ordningen”.