fn2
Ledamoten Jonas Monié Nordin och ordförande Anders Lidén i samtal med FN:s specialrapportör Fabian Salvioli. Foto: Helena Onn

Sanningskommissionen mötte FN:s specialrapportör

Sanningskommissionen träffade under måndagen den 18 mars FN:s specialrapportör för sanning, rättvisa och gottgörelse som är på Sverigebesök.

Specialrapportören har i uppdrag att granska länder och situationer där det förekommer grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Sedan 2018 innehas posten av Fabian Salvioli. I dagarna är han på Sverigebesök för att granska vilka åtgärder som vidtagit för att ta itu med arvet efter kränkningar av de mänskliga rättigheterna som drabbat det samiska folket. På dagordningen stod även ett möte med Sanningskommissionen.

Specialrapportören visade ett stort intresse för kommissionens pågående arbete och de olika delarna av verksamheten. Han underströk vikten av uppdraget och det arbete som kommissionen gör, men även det ansvar regeringen har för att införliva förslagen och verka för försoning.
“Det är nu eller aldrig. Ni kommer inte få tillbaka den här möjligheten”, sade Fabian Salvioli.

I fokus för samtalet stod bland annat begreppen sanning och gottgörelse och olika mekanismer som kan bidra försoning. Vidare diskuterades behovet av att det finns tillräckliga resurser på både kort och långt sikt för att möjliggöra ett försoningsarbete.

Ordförande Anders Lidén berättade om bakgrunden till Sanningskommissionens uppkomst, uppdrag och det pågående arbete som görs med intervjuer, forskningsvolymen och kommissionens huvudbetänkande, som bland annat kommer innehålla förslag på åtgärder som ska bidra till upprättelse och främja försoning. Vidare underströk Anders Lidén kommissionens uppdrag att sprida kunskap om samernas erfarenheter till majoritetssamhället där många är okunniga om samernas historia och villkor idag.

Jonas Monié Nordin, som ingår i Sanningskommissionens redaktionskommitté, redogjorde för arbetet med forskarvolymen och det stora intresse som Sanningskommissionen har mött från forskarvärlden. Det kommer att bli ett mycket omfattande volym med många olika perspektiv, berättade Jonas Monié Nordin.

Krister Stoor reflekterade kring intresset att bidra till Sanningskommissionens berättelsevolym och det stora intresset att lämna vittnesmål, men även om misstänksamheten som funnits i vissa grupper. Laila Susanne Vars underströk att flera frågor rör hela Sápmi, och är gränsöverskridande, inte minst när det gäller renskötseln och därför krävs ett bredare perspektiv. Vidare framhöll hon även den utsatthet många samer i dag lever upplever med hot och hat.

Ledamöterna Laila Susanne Vars och Krister Stoor deltog digitalt på mötet. Foto: Helena Onn

Granskningen kommer att mynna ut i en rapport som väntas presenteras för FN:s råd för mänskliga rättigheter i september. Redan på fredag kommer rapportören presentera sina preliminära slutsatser för regeringen. Samma dag anordnas även en pressträff. Specialrapportören åker nu vidare till Kiruna och kommer där de närmaste dagarna att möta olika samiska aktörer.

Nyhet om specialrapportörens besök på Ekot. Lyssna! (länk)

Spacialrapportören besökte också Sametinget i Kiruna (SVT Sápmi, länk)