riksarivbesok
Anna-Karin Hermodsson visade arkivet för delar av Sanningskommissionen på Riksarkivet. Foto: Riksarkivet

Sanningskommissionen fick veta mer om samiska arkiv

Riksarkivarien och chefen för Riksarkivet Karin Åström Iko och Maria Press, sektionschef för Riksarkivet i Östersund, bjöd den 9 maj in Sanningskommissionen för att berätta om samiska arkiv och visa delar av de samlingar som finns i Stockholm. Sanningskommissionens ordförande Kerstin Calissendorff och delar av sekretariatet fick bland annat se Lappkodicillen från 1751.

Kodicillen, som är en bilaga till Strömstadstraktaten, upprättades mellan Sverige och dåvarande Danmark-Norge när nationsgränsen fastställdes, och reglerade den gränsöverskridande renskötseln så att samerna gavs rätt att fritt röra sig över gränsen. Genom Lappkodicillen fick svenska och norska samer rätt att, efter gammal sedvana, låta sina renar beta på ömse sidor av gränsen. Lappkodicillen finns i en svensk och en norsk version. Den norska förvaras sedan 2021 hos Samisk arkiv (Sámi Arkiiva) i Kautokeino. Den svenska finns tillgänglig digitalt på Riksarkivets hemsida.

Sanningskommissionens ordförande Kerstin Calissendorff och delar av sekretariatet fick bland annat se sigilldosan till Lappkodicillen. Sigillet var det som man förseglade avtal och liknande med på den tiden. Anna-Karin Hermodsson visade runt och berättade. Foto: Moa Sandström
Sanningskommissionens ordförande Kerstin Calissendorff och delar av sekretariatet fick bland annat se Lappkodicillen från 1751. Foto: Moa Sandström