flaggastojon
Foto: Sanningskommissionen för det samiska folket

Sanningskommissionen får ny huvudsekreterare

Jon Dunås lämnar sin tjänst som huvudsekreterare i Sanningskommissionen för det samiska folket den 29 september. Ny huvudsekreterare från den 2 oktober är Helena Onn, som tidigare bland annat varit huvudsekreterare i kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati. Kommittén lämnade sitt slutbetänkande 2022.

– Det har varit intressant och lärorikt att vara del av detta viktiga arbete under dess inledande fas. Ett sekretariat med stor och bred kunskap finns nu på plats, samtalsmöten runtom i Sápmi och insamling av vittnesberättelser pågår för fullt och det interna skrivarbetet har påbörjats. Det känns bra att kommissionen får in ny kompetens som kan ta över och leda sekretariatets arbete vidare, säger Jon Dunås i ett uttalande.

Jon Dunås avslutar sin tjänst i slutet av september. Foto: Thérèse Amnéus
Helena Onn. Foto: Regeringskansliet