jokkmokk2
Ledamoten Gunlög Fur svarade på frågor. Här med Marja Skum. Foto: Moa Sandström

Flera givande möten på Jokkmokks marknad

Ett 20-tal personer kom till mötet på Ája som Sanningskommissionen för det samiska folket anordnade. På plats från kommissionens sida fanns ledamöterna Laila Susanne Vars, Gunlög Fur och ordförande Anders Lidén. Även Moa Sandström och Marja Skum från sekretariatet deltog.

Mötet inleddes med att visa filmen om Sanningskommissionens arbete, med fokus på intervjuer, översatt till lulesamiska.

Ett 20-tal personer kom till mötet. Foto: Moa Sandström

Publiken undrade bland annat om Sanningskommissionen bara var ett politiskt spel och om den bara fungerar som ett biktorgan för samerna. Man tog även upp renbeteskonventionens konsekvenser och frågade hur kommissionen ska se på de gränsöverskridande frågorna. Ett annat exempel på gränsöverskridande frågor är de olika formerna för rovdjursstöd och varför det är så stora skillnader mellan Sverige och Finland trots att bägge länder är med i EU, hur fungerar EU:s likabehandlingsprincip gällande samiska frågor. En annan fråga som togs upp var hur NATO kommer att påverka det samiska området gällande arealutnyttjande. Det blev många givande samtal och det diskuterades även samiska kvinnors rättigheter, hur renskötare i alla tider försvarat markerna och hur svenska folket ska få en förståelse för det samiska folket.

Till slut samtalades det om försoning och hur försoningen måste ske på olika plan, mellan olika grupper både inom och utom det samiska folket, hur kan staten medverka i försoningsprocessen så att det inte byggs upp konflikter. Det är viktigt att samla goda exempel och visa på det som fungerat tidigare och som fungerar idag.

Under torsdagen den 1 februari träffade Sanningskommissionen ambassadörerna från USA, Kanada och Nya Zeeland för en lunch på marknadsplatsen i Jokkmokk. Från kommissionen deltog ordförande Anders Lidén samt ledamöterna Gunlög Fur och Laila Susanne Vars. Foto: Privat