rollupbild

”Med språket kommer också en historia”

Sanningskommissionens 29:e och sista planerade samtalsmöte hölls under torsdagskvällen den 25 januari i Likssjuo/Liksjoe/Lycksele . Flera av de tio deltagarna som samlats i Skogs- och Samemuseets lokaler delade med sig till kommissionen om sina erfarenheter av ett historiskt och fortsatt pågående osynliggörande.

“Att inte ha en berättelse, det är också en berättelse”, sa en av deltagarna.

Avvittringsprocesserna, upplösningen av lappskattelanden och 1928 år renbeteslag lyfts i sammanhanget fram som särskilt viktiga aspekter av historien att granska – aspekter som ingår i Sanningskommissionens granskningsområden. Här diskuterades också vilka källor som finns – och inte. En av deltagarna menade att det är synd att kommissionen kommit till stånd först nu, och inte för tjugo år sedan då den tidigare generationen hade kunnat dela med sig av direkta erfarenheter.

“När vi blev bofasta blev vi betraktade som svenska. Punkt”. säger en av deltagarna. “På museer i dag står det ofta att det är nybyggare det handlar om, när man vet att de var samer. Man tar liksom ifrån dem rätten att vara samer”.

Sanningskommissionen fick ta emot kritik från deltagare på mötet för att umesamiskan inte finns representerad som språk på kommissionens webbplats – hur osynliggörandet av språket därigenom återskapas. “Med språket kommer också en historia, vissa erfarenheter, som är viktiga att synliggöra i Sanningskommissionens arbete”, menade en av deltagarna.
Det fanns också åsikter om att det borde ha funnits någon med umesamisk språkkompetens bland de som utför intervjuer. ”Det signalerar att man inte är viktig. Det har inget med person att göra. Det är strukturellt. Att våra språk inte syns på hemsidan, det blir symboliskt.”

Det fanns också positiva förhoppningar på kommissionens arbete.
“Nu kommer ni sitta på berättelser, säger en av deltagarna. Det är oerhört värdefullt. Berättelser ger så mycket mer än bara ord. Det är därför det är oerhört viktigt att bredden kommer fram. Då kan man börja se mönster. Både i det som berättas och det som inte berättas”.

“Det samiska samhället var tidigare väldigt hierarkilöst”, menar en annan deltagare. “Men statens politik har splittrat samhället och skapat en polarisering”.

“Om jag börjar tycka att någonting är ett renskötarbekymmer och att det handlar om dig, inte mig, då är det ett väldigt dåligt läge vi hamnat i”.

Sista datum att anmäla sig till intervju är den 15 februari 2024. Vill du lämna in den skriftligen så har du på dig till den 15 april 2024. Läs mer här!

Fotnot: Sanningskommissionens webbplats är delvis översatt till de största varieteterna nord-, syd- och lulesamiska. Gällande intervjuerna har Sanningskommissionen som utgångspunkt att försöka erbjuda den samiska varietet som personen i fråga väljer som intervjuspråk även om sekretariatet inte har just den språkkunskapen.