sameflaggaisnofotoprivatelsasmamma
Samiska flaggan målad i snö. Foto: Privat

Kunskapstema med samiska referensgrupper

Måndagen den 25 och tisdagen den 26 mars träffade Sanningskommissionen representanter för samiska intresseorganisationer och föreningar på så kallade referensgruppsmöten. Mötena arrangeras digitalt och genom dem kan kommissionen inhämta idéer, tankar och tips från samiska aktörer. Mötena erbjuder också en möjlighet att informera om det arbete som pågår och utreda eventuella frågetecken. Vid dessa möten deltar en eller två representanter för 10 olika organisationer med förankring i olika delar det samiska samhället.

Sanningskommissionens ordförande Anders Lidén var en av deltagarna. Han inledde med att berätta om arbetet samt betonade att referensgruppen utgör en viktig del i kommissionens arbete samt att de alltid ska känna sig välkomna att ta kontakt.
”Vi är alltid beredda att svara på era frågor”, sade han.

Temat var kunskap och kunskapsspridning. I samtalen om detta lyftes bland annat Sáminuorras initiativ Nuoras Nurrii (länk) ett flertal gånger som ett bra exempel på kunskapsspridning. Samtalen handlade utöver temat även bland annat om Sanningskommissionens intervjuarbete och om den resursbrist många samiska organisationer upplever.
”Vi har svårt att hinna med att utbilda på ideell basis” betonade en person på det ena mötet.

Senare under året kommer fler referensgruppsmöten att arrangeras.