ammarnasbild
Erik Sandström delade med sig av sina efterforskningar kring avvittringarna under mötet i Ammarnäs. Foto: Moa Sandström

Kort sommaruppehåll väntar efter möten i Gávtjávrrie och Julevu

Till mötet i Ammarnäs som hölls på Samegården kom drygt 20 personer i den väldigt varma sommarkvällen. Frågor om kommissionens sammansättning, vilken information och språk som finns respektive saknas på hemsidan, sekretess med mera kom upp som frågor.

Utredningssekreterare Moa Sandström och Marja Skum, sekreterare med fokus på intervjuer, fanns på plats och berättade om kommissionens uppdrag och arbete. Folk placerade ut sig vid två långbord, där samtalen ivrigt fortsatte.

Även i Luleå var det en varm sommarkväll och till mötet som Lule Boden sameförening var med och arrangerade kom två deltagare men det blev många givande samtal. Ledamoten Patricia Fjellgren och huvudsekreterare Jon Dunås deltog från kommissionens sida. Tyst kunskap, styrkan i barnuppfostran och kampen med att få språket till barnen var några ämnen som kom upp.

Nu väntar ett kort sommaruppehåll innan mötena tar vid igen. Läs mer här!

Bilden är från Luleå. Foto: Jon Dunås