bildstoruman
Ett fåtal personer kom till Folkets Hus i Storuman. Foto: Jon Dunås

Intressanta samtal och idéer i Luspie/Lusspie

Till Folkets Hus i Storuman kom fyra personer för ett samtal med Sanningskommissionen om dess arbete. Från kommissionen deltog ledamöterna Marie B Hagsgård, Gunlög Fur och Jonas Monié Nordin samt sekreterare Lena Kroik och huvudsekreterare Jon Dunås. Det blev intressanta diskussioner runt bordet om bland annat samisk historia, språkförlust och ohållbart skogsbruk. Deltagarna hade också idéer om hur kommissionen kan nå ut till fler i uppdraget att sprida kunskap om samernas historia och hur den påverkar dagens villkor för samerna. Kommissionen tog emot anmälningar från flera deltagare som ville bli intervjuade. Hittills har närmare 130 anmälningar till intervjuer kommit in. Nästa ort som kommissionen besöker är Jöteborga/Göteborg den 20 september. Varmt välkomna dit!

Till Folkets Hus i Storuman kom endast ett fåtal personer men det blev många givande samtal. Foto: Jon Dunås