samtalsmotefotosanna
Foto: Sanna Vitestam

Glöm inte din rätt till stödsamtal efter vittnesmål!

Att berätta om negativa erfarenheter eller kränkande upplevelser kan väcka obehag och känslor som kan vara svåra att hantera. Alla personer som intervjuas av kommissionen erbjuds möjlighet till stödsamtal (i en serie om tre samtal). Detta sker genom Kunskapsnätverket för samisk hälsa som är baserat i Region Västerbotten.

Du kan ansöka om stöd nu även om det var länge sedan du intervjuades.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan regionerna i norr som syftar till att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket. De som ger samtalsstöd är kuratorer med samisk kulturkompetens. Du får mer information om detta i samband med intervjun. Stödsamtalen dokumenteras inte och kommissionen får inte information om vem som har begärt stödsamtal. Kuratorerna är Jennie Rova och Ella-Kari Skum.

Har du frågor ring 076-1367067 för mer information, Malin A Junkka.